นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน 15 อำเภอจาก 20 อำเภอ 32 ราย ผู้ป่วยสะสม 39,567รายรักษาหาย 92 ราย คงพยาบาล 975 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 223 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม 53,341 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม 341 ราย ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ ใน 15 อำเภอ จาก 20 อำเภอ ดังนี้ ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 32 ราย อาทิ 1.สุวรรณภูมิ 4ราย 2.สุวรรณภูมิ 4 ราย 3.จังหาร 3 ราย ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(RT-PCR) 32 ราย ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 2 ราย เฝ้าระวังสูง 1 ราย พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 1 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 30 ราย ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดวันนี้(RT-PCR) 30 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 18 ราย ติดเชื้อในสถานศึกษา 1 ราย ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 10 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK บวก รายใหม่วันนี้ 1,167 ราย รวมสะสม 103,127 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ในระลอกมกราคม 2565 มีผู้เสียชีวิตสะสม 221 รายดังนี้ ผู้เสียชีวิตรายที่ 223 *เป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศหญิง อายุ 81 ปี ภูมิลำเนา อ..เมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ได้รับวัคซีนโควิด19 2 เข็ม ( AZ เข็มที่ 1 และ AZ เข็มที่ 2 ) ปัจจัยเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เข้ารับกรรักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด้วยอาการ อาเจียน ถ่ายเหลว หายใจหอบ ตรวจคัดกรอง ATK พบผลบวก และส่งตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด19 มีภาวะ ปอดอักเสบ เสียชีวิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 03.20 น.