เวลา 13.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด นายนุกูล ย่องตีบ นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาหลักขาวดำยางพารา บนถนน 3 สาย คือ สายเขาระกำ-ท่าโสม ถนนดอนจวน-บ้านล่าง และถนนสายตราด-แหลมศอก 
นางสาวกาญจนา กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องลงพื้นที่ลงมาตรวจสอบเสาหลักขาวดำยางพารา สืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเสาหลักขาวดำยางพาราในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ จนเป็นที่สงสัยของประชาชนว่าเสาหลักขาวดำยางพาราไม่ได้มาตรฐาน ทำให้สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีการติดตั้งเสาหลักขาวดำยางพารา โดยจังหวัดตราดมีการติดตั้งเสาหลักขาวดำยางพาราเช่นกัน จึงเดินทางลงมาตรวจสอบพร้อมกับนายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด
“หลังจากการตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่า เสาหลักขาวดำยางพาราที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 3 เส้นทาง เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ยังคงต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งเสาหลักขาวดำยางพาราที่เป็นเรื่องนั้น มีความบางมากกว่าของจังหวัดตราด คล้ายกับการลดสเปกลงจนไม่ได้มาตรฐาน” ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด กล่าว 
ด้านนายนุกูล กล่าวว่า การติดตั้งเสาหลักขาวดำยางพารา ในพื้นที่จังหวัดตราดนั้น เป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบท ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาพารา จึงได้คิดค้นการเสาหลักขาวดำจากยางพารา โดยจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับงบประมาณติดตั้งเสาหลักขาวดำยางพารามาในช่วงปี พ.ศ.2563 และสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด เป็นผู้ผลิตขึ้นรูปเสาหลักขาวดำยางพารา โดยต้นทุนในการผลิต 1 ต้นจะมีราคาประมาณ 1,900 บาท หากติดตั้งและสีทาแล้ว จะมีราคาประมาณ 2,100 บาท ส่วนราคาเสาหลักขาวที่ทำจากปูน 1 ต้น จะมีต้นทุนประมาณ 800 บาท หากเทียบราคาแล้วเสาหลักขาวดำยางพารา อาจจะมีราคาที่สูงกว่า แต่หากมองในมุมของการเกิดอุบัติเหตุแล้วสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุหากมีการเข้าปะทะกับเสาหลักเขาดำยางพารา 
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเสาหลักขาวดำยางพารา ในครั้งนี้ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราดนั้น ยังไม่ได้สรุปว่ามีการทุจริตหรือไม่ ยังคงต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง