“ปรเมศวร์” ไม่กังวลปัญหาบัตรเลือกตั้งนายกหายแค่ 2 ใบ รอผล กกต.วินิจฉัย มั่นใจไม่มีผลเพราะคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง ขณะที่บัตรเขย่ง ผู้สมัคร สม.พัทยา 2 เขต คงต้องรอการสอบสวนความผิดพลาดเช่นกัน ยันพร้อมเดินหน้าทำงานทันที ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายปรเมศวรงามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสนับ สนุนมาด้วยคะแนน 14,349 หรือเป็นอันดับที่ 1 ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่พบว่าทาง กตต.ยังคงไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ เนื่อง จากพบปัญหาบัตรลงคะแนนนายกเมืองพัทยาหายไป 2 ใบใน 2 หน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของเขตที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งกำลังรอการวินิจฉัยอยู่นั้น กรณีดังกล่าวสำหรับส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใด เพราะมีปัญหาอยู่แค่ 2 หน่วยและบัตรเลือกตั้งแค่ 2 ใบที่คงไม่มีผลอะไรกับคะ แนนที่ได้รับซึ่งทิ้งห่างคู่แข่งนับพันคะแนน ก็คงต้องให้ กกต.วินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และก็คงไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงคะแนนอยู่แล้ว ขณะที่ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีปัญหาบัตรเขย่งจำนวน 2 ใบ จาก 2 เขตเลือกตั้ง ก็คงเป็นกรณีที่คล้ายคลึงกัน แต่เรื่องนี้อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เนื่อง จากตามกฎหมายแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกินกว่า 1 ปี แต่ช่วงที่ระหว่างพำนักอยู่อาจมีการย้ายที่อยู่ไปคนละเขตเลือกตั้ง อาทิ ย้ายจากเขต 1 ไปเขต 4 จึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการออกบัตรเลือก ซึ่งเรื่องนี้กำลังมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนมามีปัญหาเกดมาจากสาเหตุใดเช่นดัน ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับกรณีที่มีผู้สมัครบางรายกำลังเดินเรื่องร้องเรียนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง อาทิ การติดตั้งป้ายเกินข้อกำหนดของกฎหมาย คือให้ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาสามารถติดตั้งป้ายได้จำนวน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งนั้น กรณีนี้ในส่วนของกลุ่มเรารักพัทยายืนยันว่าไม่ ได้ดำเนินการเกินตามที่เป็นกระแสแน่นอน เพราะในส่วนของนายกเมืองพัทยาติดตั้งไปเพียง 400 ป้าย ขณะที่ป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีภาพนายกเมืองพัทยารวมอยู่และจะคิดเป็นป้ายของนายกเมืองพัทยาด้วยนั้น ก็คงต้องมาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน แม้ว่าทาง กกต.จะยังไม่รับรองผลอย่างเป็นทางการ แต่โดยส่วนตัวและทีมงานพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบาย 15 ด้านที่ให้ไว้กับประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมขัง ก็ได้มีการจัดประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับไว้แล้ว รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนด้วย