วันที่ 24 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายนครินทร์ กองทุน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายนุกานต์ กาญจน์กรีต์ศักดิ์ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ส่วนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สุรินทร์ และ เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง หลังจากได้ประชุมรับทราบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีขยะถูกได้มีผู้มักง่ายนำมาทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณไหล่ ถนนเส้นรัตนบุรี-โนนนารายณ์ ภายหลังการประชุมได้มีการบูรณาการร่วมกันกำจัดขยะดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้นํารถแม็คโคร,รถไถ,รถบรรทุกเก็บขยะ,มีด,จอบ,ร่วมกันพัฒนาไหล่ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ นายนครินทร์ กองทุน นายก อบต.ไผ่ กล่าวว่าการภายหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านสื่อวิทยุชุมชน เมื่อตนได้ทราบข่าวก็ได้ออกสำรวจ พบว่ามีขยะถูกทิ้งข้างทางไหล่ถนน จำนวนมากจริง จากนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ จนท.ป่าไม้ซึ่งเส้นทางดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริอยู่ จึงได้บูรณาการแผนงานร่วมกันและวันนี้หลังได้ข้อสรุปจึงได้เริ่มใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรทำความสะอาด เป็นการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้ดู สะอาดหูสะอาดตาไปด้วย ซึ่งแผนงานต่อไปคือการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ เพิ่มขึ้นอีก และจะได้ให้ จนท.ร่วมกันสอดส่องดูแล เพื่อเฝ้าระวังการทิ้ง ถ้าเจอผู้นําขยะมาทิ้งก็จะนําตัวไปปรับตามระเบียบกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามนายก อบต.ไผ่ กล่าวเพิ่มเติม ว่า อยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ขับรถผ่านไปมา ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะในพื้นที่ดังกล่าว ขอร้องอย่ามักง่าย และร่วมกันจัดการขยะต้นทางจะดีมาก เพื่อไม่มาสร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสองข้างทางก็เป็นป่าในโครงการพรัราชดำริด้วย