หลังจากผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาออกแล้วอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่นำมาอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา และอันดับสองตามมา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 4 กลุ่มพัทยาร่วมใจ ทั้งนี้ล่าสุดทางด้านนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 4 ได้ออกมาเผยความในใจยอมรับผลคะแนนในครั้งนี้ กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทีมงานพัทยาร่วมใจทั้งผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 4และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเบอร์ 13-16 ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ วันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การใช้เสียงจะไม่สูงมาก แต่ทุกคนร่วมเป็นองค์ประกอบของคำว่าประชาธิปไตย ตอนนี้เรามีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่ต้องติดตามการทำงานของนักการเมืองที่ได้มอบนโยบายไว้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ หากมีอะไรที่ทางทีมพัทยาร่วมใจได้ให้ข้อคิดและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ ทางทีมยินดี และฝากถึงประชาชนที่โทรมาแสดงความเสียใจ อยากบอกว่าไม่ต้องเสียใจ แต่อยากให้ทุกคนภูมิใจว่าคะแนนที่ทีมงานพัทยาร่วมใจได้มานั้น เป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ที่มาจากประชาชนจริงๆ ส่วนการทำงานของทีมงานพัทยาร่วมใจเรายังไม่ไปไหนเรายังคงทำงานช่วยเหลือประชาชน คอยดูแลตรวจสอบทีมทำงานชุดใหม่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน และจะ เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยาต่อไป หลังจากนั้นทางทีมพัทยาร่วมใจได้ขึ้นรถแห่ เพื่อออกไปขอบคุณประชาชนที่ให้คะแนนเสียงในครั้งนี้ โดยแห่ไปรอบเมืองพัทยา และก็ยังได้รับกำลังใจจากประชาชนรอบข้างตลอดระยะทางที่รถแห่เคลื่อนที่ผ่านไป