จากกรณี บัตรการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 65 ซึ่งยังไม่สามารถประกาศผลได้ เนื่องจากพบว่า ในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พบว่ามีบัตรหายไป 2 ใบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง 2 ใบ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 เขตเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้ง 5 เขตเลือกตั้งที่ 3 วันที่ 23 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุด เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กกต.เมืองพัทยา กล่าวว่า ตามระเบียบ การเลือกตั้ง จะต้องชะลอการประกาศผลเลือกตั้งเอาไว้ก่อน โดยทำเรื่องรายงาน กกต.จังหวัดชลบุรี ก่อนจะส่งให้ กกต.ส่วนกลางวินิจฉัยว่า จะให้ดำเนินการอย่างไร อาจจะให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยที่มีปัญหา ก็ขึ้นอยู่กับ กกต.ส่วนกลาง ที่จะวินิจฉัยและสั่งการ ซึ่งขณะนี้ได้ทำเรื่องรายงาน กกต.จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ คงต้องชะลอการประกาศรับรองการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เพื่อรอการวินิจฉัยจาก กกต.ส่วนกลาง แต่ถ้า กกต.ส่วนกลางบอกว่าไม่มีผลอะไร ก็สามารถรับรองการเลือกตั้งนายกได้ อย่างไรก็ดีทาง กกต.เมืองพัทยา ต้องรอคำสั่งจาก กกต.ส่วนกลาง อีกครั้ง