วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายปรีชา สอนแวว หรือ ผู้ใหญ่หมี แม่สอด ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับหลวงพ่อครูบามหาบุญยม และพระสีพรรณ วัดล้านนาบุญญาราม บ้านหนองบัว พร้อมด้วยนายสมบุญ ก๋าเครือคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ,นายโกวิทย์ ศรีจันทร์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ,นางศรีเกียว แสนบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แม่ปะ หมู่ 7. บ้านหนองบัว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ชาวบ้าน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นประโยชน์และสาธารณกุศลในพื้นที่สาธารณะ สุสานบ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 129 ต้น ซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่หมู่บ้านหนองบัว ใต้ร่มบารมีในหลวง รัชกาลที่ 10 จิตอาสาพระราชทาน