วันที่ 20 พ.ค.65 เพจ "ทนายเกิดผล" โพสต์ข้อความระบุว่า "หมอปลาต้องตั้งสติ ตั้งอยู่ในที่มั่น ในเวลาอันเหมาะสม ผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ผิดก็ต่อสู้ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องท้าทายกันไปมาให้เกิดคดีความ ภาษิตจีนกล่าวว่า #กินขี้หมาดีกว่าค้าความ ถ้ามันจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาล จึงค่อยใช้ อย่าได้คิดว่าศาลคือสถานที่พักผ่อนเพราะทนายความไม่ติดคุกไปกับตัวความนะครับ" ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ ทนายเกิดผล