หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีมติให้เปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะสถานบริหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด ซึ่งจะต้องมีการตรวจ ATK ทุก ๆ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการและมีความเสี่ยง ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า... แนวทางปฏิบัติ " ผับ บาร์ คาราโอเกะ " เริ่ม 1 มิ.ย. 65 🕛 เปิดร้านไม่เกิน 24.00 น. 🚱 งดใช้แก้วร่วมกัน ❌ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ 😷 สวมหน้ากากตลอดเวลา ผู้ให้บริการ 1. ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 2. คัดกรองพนักงาน Thai save Thai 3. ตรวจ ATK ทุก 7 วัน 4. เคร่งครัด Universal Prevention ผู้รับบริการ 1. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 2. เคร่งครัด Universal Prevention 3. กลุ่ม 608 งดใช้บริการ ที่มา : ศบค.