วันที่ 14 พ.ค.2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 6,736 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 6,734 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,144,317 ราย 

หายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย ทำให้ยอดหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,096,504 ราย  ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,333 ราย และเสียชีวิต 54 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน จำนวน 29,421 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8