ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่119รายบุคลากรทางการแพทย์6คน ใน14อำเภอ มีเสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน14อำเภอจาก20อำเภอ 119 ราย ผู้ป่วยสะสม 38,345 รายรักษาหาย 187 ราย คงพยาบาล 2,190 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม :52,119 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม : 313 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ ใน 14 อำเภอ จาก 20 อำเภอ

โดยข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 119 ราย ได้แก่
1.โพนทอง 29 ราย 2.สุวรรณภูมิ 23 ราย 3.เสลภูมิ 12 ราย 4.ปทุมรัตต์ 0 ราย 5.หนองฮี 0 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(RT-PCR) 119 ราย
ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 5 ราย เฝ้าระวังสูง 3 ราย พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 2 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 114 ราย ทั้งนี้พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 6 ราย​ สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 82 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดวันนี้(RT-PCR) 114 ราย
สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 82 ราย ติดเชื้อในสถานศึกษา 0 ราย ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 26 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย