วันที่ 13 พ.ค. 2565 – ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2,643 ราย 2.ขอนแก่น 292 ราย 3.สุรินทร์ 280 ราย 4.ชลบุรี 235 ราย 5.บุรีรัมย์ 219 ราย 6.ร้อยเอ็ด 216 ราย 7.อุบลราชธานี 206 ราย 8.สมุทรปราการ 195 ราย 9.นนทบุรี 150 ราย และ 10.ฉะเชิงเทรา.