สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. – วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2565

ชาวราศีเมษ (ARIES)

หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม

ดาวครูดาวหมออยู่เบื้องหลังราศีเกิดจึงทำให้ไม่รอบคอบ ขาดสติสัมปชัญญะ ทำให้เกิดความผิดพลาดทางความคิด และปัญญาได้ง่าย ควรรอบคอบระวังจะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดพลาดเสียหาย ประมาทปราศจาก ความระมัดระวัง ไม่สุขุมรอบคอบ แม้จะมีสติปัญญารอบรู้ก็มิวาย จะเกิดความผิดพลาด ระวังการถูกหลอกลวง อย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ควรระวังสุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี สุขภาพอนามัยจะอ่อนแอ จะเจ็บป่วย พลัดพรากหรืออาจสร้างความเดือดร้อนเสียหายมาให้ ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ ถูกบีบคั้น ผู้ใหญ่มักมองผ่านข้ามไปไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อน ทำให้ขาดอิสรภาพ ทางความคิดและการกระทำ เจ้าชะตาควรมีสติสัมปชัญญะคิดทบทวน ไม่ใจร้อนวู่วาม ทำอะไรควรพิจารณา ด้วยเหตุผล อดทนและอดกลั้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ ควรมีความคิดพลิกแพลง แยบยล รู้จักเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ การใช้สติและความรู้แบบมีหลักการและเหตุผลจะช่วยระงับเรื่องราวต่างๆ ได้ ระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดกับผู้ใหญ่และคนรอบข้าง

ชาวราศีพฤษภ (TAURUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน

ดาวพฤหัสบดีในภพลาภะ เป็น “สิงห์เกณฑ์จร” ดาวครู ดาวหมอ ดาววิชาการให้คุณ ทำให้มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญาดี มีความคิดอ่านแจ่มใส ความจำดี จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น ทำให้ชื่นอกชื่นใจ จะได้เป็นที่ปรึกษา วิทยากร นักพูด ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตา ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ การงานดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีรายได้ มีโชคลาภอยู่เสมอๆ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะได้ลาภผลรายได้ผลประโยชน์จากมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้เลื่อนชั้นยศ ปรับตำแหน่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น จะได้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดินและยวดยานพาหนะ จะได้รับการยอมรับเชื่อถือ มีชื่อเสียง มีคนยกย่อง ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู มีโอกาสได้หลักทรัพย์ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ประสบความสำเร็จเกินความคาดฝัน ทำให้มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

ชาวราศีมิถุน(GEMINI)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพกัมมะ ย่อมให้คุณแบบค่อยเป็นค่อยไป การงานจะดำเนินไปได้ด้วยดี ค่อยๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นลำดับ จนมีความมั่นคงถาวร จะทำให้ส่งผลดีด้านการงาน ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและ มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ จะมีผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ความสามารถมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้หลักทรัพย์สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีโอกาสได้ทำงานกิจการสาธารณะ ด้านการศึกษา การศาสนา การแพทย์ กฎหมายและด้านอื่นๆ จะทำให้มีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ชาวราศีกรกฎ (CANCER)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม

ดาวพฤหัสบดีในเรือนศุภะ ได้ “ธรรมเกณฑ์” จะมีความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองดี มีผู้คนให้ความเคารพเชื่อถือ สนใจด้านปรัชญา ศาสนา ศีลธรรม จารีตประเพณี การดำเนินชีวิต การงานภายในบ้าน ความเป็นอยู่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรรอบคอบในการเดินทางไกล การติดต่อสื่อสารกับคนในต่างถิ่นต่างแดน ดาวครูหมอวิชาการให้คุณ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกย่องนับถือเป็นอย่างดี จะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิต จิตใจสงบสุขร่มเย็น มีสติสัมปชัญญะ มีการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนา มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จะได้บวชเรียน มีการเดินทางไกล จะประสบความสำเร็จในชีวิต จะได้ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึ้น เงินทองไหลมาเทมา สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ จะได้ร่วมกิจกรรมและพิธีการสาธารณะ เรื่องร้ายๆ กลับกลายเป็นดี การงานการค้าขายประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้รับการยกย่องสรรเสริญเชิดชูเกียรติในผลงานและคุณงามความดี

ชาวราศีสิงห์ (LEO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน

ดาวพฤหัสบดีในเรือนมรณะ ดาวผู้ใหญ่ตกภพเสีย ไม่ช่วยเหลือสนับสนุนเหมือนแต่ก่อน ควรระวังดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่และบุตรบริวารให้ดีเพราะอาจจะเจ็บป่วยหรือพลัดพราก จะมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม คู่สัญญา จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งของมีค่าเป็นของเก่า มรดก พินัยกรรม หรือผลประโยชน์เก่าๆ ที่ไม่คาดคิดซึ่งค้างคากันมานาน จะได้รับผลประโยชน์จากคู่สัญญา การประกันภัย การประกันชีวิตและเงินทดแทนอื่นๆ จะมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับคู่สัญญา หากเจ็บป่วยอยู่ก็จะทุเลาอาการดีขึ้น ไม่นานก็จะหาย ระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการเจ็บป่วยหรือพลัดพราก จะมีโอกาสได้เดินทางไกล มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สิ่งที่ลึกลับแปลกๆ แต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุนเหมือนแต่ก่อน การศึกษาเล่าเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะมีการโยกย้ายสถานศึกษาและที่ทำงาน ดาวพฤหัสบดีในภพนี้ ชีวิตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง ระวังผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาจะเจ็บป่วยพลัดพราก จะมีการเดินทางไกล ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาผู้ใหญ่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดี

ชาวราศีกันย์ (VIRGO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพปัตนิ ความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะดำเนินไปได้ด้วยดี มีสัมพันธไมตรีอันดีงาม มีการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ มีการตกลงทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ กับฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับบ้านที่ดินและยวดยานพาหนะ จะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นขึ้นเกี่ยวกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม มีโอกาสจะได้คู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้ามสมความปรารถนา จะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามที่ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีความสนใจเรื่องคู่ครองคนรัก จะพบรักที่ดีงาม พยายามสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างหลักฐานได้ ประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ มีการลงทุนร่วมหุ้น ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา จะได้หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ดาวพฤหัสบดีเล็ง ดาวอาทิตย์คู่มิตร มีโชคลาภใหญ่ จะได้บุตรบริวารที่ดี จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า ผู้หลักผู้ใหญ่ เคารพศรัทธายกย่องเชื่อถือ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ชาวราศีตุลย์ (LIBRA)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน

ดาวพฤหัสบดีในภพอริทำให้ไม่ค่อยแข็งแรง ส่งผลให้เจ้าชะตามีเรื่องไม่ลงรอยกัน จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่เนืองๆ ระวังจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อน การใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาชีพควรระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจผิดพลาดกลายเป็นปัญหาให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการนำวิชาการและหลักธรรม คำสอน มาช่วยปรับปรุงแก้ไข ควรดูแลสุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าการเสี่ยงโชค การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองจะต้องใช้ความเพียรพยายามในการต่อสู้แข่งขัน ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินเงินทองให้ดี แต่จะโชคดีเรื่องการต่อสู้แข่งขันและการอาสาเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ดี การที่ดาวพฤหัสบดีโคจรในภพนี้ จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคเบาบางลง ไม่รุนแรงมากนัก สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้ สุขภาพอนามัยยังคงรักษาได้ดีอยู่

ชาวราศีพิจิก (SCORPIO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพปุตตะได้“ราชเกณฑ์” ส่งผลดีให้คุณ รับราชการหรืออาสาเจ้านายดี ทำให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง มีความรื่นเริงบันเทิงใจ จะได้บุตรบริวารที่ดีเพิ่มขึ้น บุตรบริวารประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่ให้การยอมรับนับถือ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง วิถีการดำเนินชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ มีความสุขสมหวังในเรื่องความรัก จะได้คู่ครองคนรักที่มีนิสัยเหมือนเด็กแต่มีสติปัญญาดี จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ จะได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ได้รับการยกย่องให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มขึ้น จะประกอบกิจการงานใดก็จะมีผลประโยชน์ เกิดผลกำไรงอกงาม บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษา มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จะโชคดีเรื่องความรัก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ชาวราศีธนู (SAGITTARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ดาวพฤหัสบดีในภพพันธุ จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ นักบวช ปุโรหิตโหราจารย์ สมณพราหมณาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเคารพเชื่อถือจะมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง ดาวพฤหัสบดีได้ “ปทุมเกณฑ์” จะมีความคิดมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัว จะได้บุตรบริวารสืบสายโลหิต จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัว มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองดี สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีหลักฐานมั่นคง ครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความโดดเด่น อยู่เย็นเป็นสุข จะมีโชคลาภความสำเร็จ ได้เลื่อนชั้นยศปรับตำแหน่ง จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงพอใจ จะได้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะ หรือจะ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น จะมีการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ผู้ใหญ่จะให้การเคารพนับถือ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัว จะมีเสน่ห์ทางความรู้ความสามารถและศีลธรรมจรรยาเป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนทั่วไป

ชาวราศีมังกร (CAPRICORN)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์

ดาวพฤหัสบดี ในเรือนสหัชชะ จะมีความมุ่งมั่นเรื่องการคบหาสมาคม ความสัมพันธ์ในสังคมดำเนินไปได้ด้วยดี พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด ผู้หลักผู้ใหญ่คนดีมีความรู้จะเข้ามาคบหาสมาคมด้วย มีความสนิทสนมช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ดาวพฤหัสบดีในภพนี้ จะส่งผลดีด้านการเจรจาติดต่อสื่อสาร การคบหาสมาคม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต มีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารและการศึกษาเล่าเรียน มีคนเคารพยำเกรง จะได้คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ นักปราชญ์ราชบัณฑิต ปุโรหิตโหราจารย์ นักบวช ครูอาจารย์ การติดต่อสื่อสารการคบหาสมาคมจะโดดเด่น มีสติปัญญาแจ่มใสดีขึ้น ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้ยศศักดิ์หลักฐาน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการเดินทาง การทัศนะศึกษา การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะแวดล้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ แต่ก็ควรรอบคอบในการคบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน ควรระวังดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ให้ดี

ชาวราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

ดาวพฤหัสบดีในเรือนกดุมภะ จะสามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นไป ค่อยๆ สร้างฐานะจึงจะประสบความสำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถและบุตรบริวารจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการงานเป็นอย่างดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ทางการเงิน ทำให้ประสบความโชคดีมีความสำเร็จทางด้านการเงิน มีรายได้ผลประโยชน์ จะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น จะได้ใช้ใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมนำหน้าเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะไหวพริบปฏิภาณ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ การงานและการเงินพัฒนาดีขึ้น คณะทำงานมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้เลื่อนชั้นยศตำแหน่งและเงินเดือน มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ การงานจะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนร่วมหุ้นประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามดี เงินทองหมุนเวียนดี จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ

ชาวราศีมีน (PISCES)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน

ดาวพฤหัสบดีทับราศีเกิด ทำให้มีสุขภาพอนามัยกายใจดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นแบบค่อยเป็นต่อยไป สุขภาพอนามัยจะค่อยๆ ฟื้นตัว มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สามารถสร้างหลักฐานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ดาวพฤหัสบดีทับพระอาทิตย์กำเนิด ทำให้มีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต เพราะเป็นดาวคู่มิตรทับกันจะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ หลักวิชาการ เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจะคุ้มครอง ดาวผู้ใหญ่ให้คุณทำให้ได้รับการยกย่องมีตำแหน่งที่ดีขึ้น จะได้เป็นหัวหน้าคน เป็นผู้นำ มีโชคใหญ่ จะประสบความสำเร็จด้านการงานการเงิน ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายไปทั่ว จะได้รับการนิยมยกย่องจากสังคม มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จ จะได้สมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ ทำให้เป็นที่เคารพนับถือของสังคม จะได้เลื่อนชั้นนยศตำแหน่ง มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างเนื้อสร้างตัว จะได้รับรางวัลเกียรติยศเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ทรัพย์สินเงินทองรายได้ผลประโยชน์ มีโชคลาภเป็นที่พึงพอใจ ดาวครู ดาวศาสนาทับราศีเกิดจะสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรม มีความ เชื่อในหลักการและเหตุผลมากขึ้น จิตใจใฝ่ใจในธรรมะ มีความคิดแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใคร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จะมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ งานใหม่ๆ จะเป็นที่รักใคร่ของคนแวดล้อม