วันที่ 13 พ.ค.2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 7,779 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 7,777 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,137,581 ราย 

หายป่วยกลับบ้าน 9,286 ราย ทำให้ยอดหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,087,291 ราย  ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,864 ราย และเสียชีวิต 56 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน จำนวน 29,3169 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,277 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.1