จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก: ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ปฏิทินจันทรคติ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหก ปีขาล ..00.. วันพืชมงคล มี 2 พระราชพิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้ยังเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ..00.. วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พ.ค. 65 ..00.. ด้านกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัด และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. ทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ ..00.. สำหรับกิจกรรมรูปแบบปกติ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตร ทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนรูปแบบออนไลน์ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ของกรมการศาสนา ..00.. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน วธ.ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ชวนชาวฟ้าแดดสงยางเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ค. 65 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแตน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ..00.. ประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดก.วัฒนธรรม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมที่อาคารวธ. ..00.. นี่ก็ประชุม นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการก.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ..00.. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับศิลปินขัวศิลปะ จัดปาฐกถาพิเศษ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้มหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ..00.. กรมศิลปากรเปิดศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว แล้วพบกันใหม่ ..00


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัด และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. ทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์


นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการก.วัฒนธรรม


ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ