เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯจำนวน 19 ราย ติดเชื้อสะสม 4,299 ราย กำลังรักษา 391 ราย กลับบ้านแล้ว 3,901ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย