“เรารักพัทยา” ขนทีมผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดเวทีปราศรัยใหญ่เกาะล้าน 'เบียร์-ปรเมศวร์' ตอบ 9 คำถามคาใจคนเกาะ 'แป๊ะ-สนธยา ขอบคุณคนเกาะร่วมพัฒนา สู่นีโอเกาะล้าน กลุ่มเรารักพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา หมายเลข 1-6 รวม 4 เขต พร้อมทีมผู้สนับสนุน ได้ลงพื้นที่เปิดปราศรัยใหญ่ เรารักพัทยา ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าวัดใหม่สำราญ ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนชาวเกาะล้าน ได้เตรียมคำถามและรวบรวมมาฝากทีมงานกลุ่มเรารักพัทยาทั้งหมด 9 ข้อ คือ 1.มีความจริงใจกับคนเกาะล้านมากน้อยแค่ไหน 2.การจัดการท่าเทียบเรือให้มีความสะดวกสบายกับคนเกาะมากยิ่งขึ้น 3.แนวทางการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ทำกินบนเกาะล้าน 4.การจัดการน้ำประปาบนเกาะล้าน 5.การจัดการด้านการจราจรบนเกาะ 6.การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 7.แผนการพัฒนาท่องเที่ยวเกาะล้านอย่างยั่งยืน 8.แนวทางการลดค่าครองชีพให้คนบนเกาะ และ 9.การยกระดับการบริหารจัดการบนเกาะล้าน โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 ได้ตอบคำถามของชาวเกาะล้านว่า กลุ่มเรารักพัทยา มีความจริงใจและมีความตั้งใจ ในการเข้ามาบริหารเมืองพัทยาและเกาะล้าน ในทีมผู้สมัครยังได้จัดให้มีสมาชิกเป็นคนเกาะล้านมาร่วมบริหารบ้านเมืองด้วย เพื่อการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง ตรงความต้องการของคนเกาะด้วย นอกจากนี้ เมืองพัทยายังได้ผลักดันเรื่องการจัดท่าเทียบเรือ ให้มีความสะดวกกับประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวและคนเกาะล้านด้วยเช่นกัน เร็วๆ นี้คงมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา ได้วางแนวทางการพัฒนาเกาะล้าน ไปสู่นีโอเกาะล้าน การท่องเที่ยวโฉมใหม่ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวเกาะล้านที่ยั่งยืนในอนาคต พร้อมกันนี้จะมีการผลักดัน สภ.เกาะล้าน สร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัย สะดวกสบายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยนั้นได้วางแผนดำเนินการเรื่องเตาเผาขยะวันละ 50 ตัน ที่จะมาทำลายขยะเก่าภายใน 3 ปี บนเกาะล้าน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อไปด้วย นอกจากนี้ ยังจะร่วมกับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำนวัตกรรมปะการัง สร้างระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเล สิ่งสำคัญเรื่องการพัฒนาเศรษฐฏิจบนเกาะล้านคือ การกระตุ้นเรื่อง “มาเที่ยวเกาะล้านวันเดียวไม่พอ” ที่ผ่านมาเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ได้ขยายจากฝั่งพัทยามาเกาะล้าน และอนาคตจะเพิ่มกิจกรรมที่เกาะล้านมากยิ่งขึ้นต่อไปด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 ได้นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกาะล้าน ทั้งโครงการหมอถึงบ้าน ที่จะช่วยดูแลคนเกาะล้าน 24 ชม. จะมีทีมแพทย์ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา เดือนละ 2 ครั้ง มีระบบการจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและชาวบ้านเกาะล้านนั้น จะมีการตั้งศูนย์กลางในการหาคนทำงาน “พาร์ทไทม์เซ็นเตอร์” เพื่อตอบโจทย์การจ้างงานในเมืองท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะให้สำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเมืองพัทยา ด้วยการนำร่องปฏิรูปโรงเรียนเมืองพัทยา สู่โรงเรียนต้นแบบตามที่ได้ดำเนินการที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มาแล้ว โดยโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) จะมีการเพิ่มหลักสูตรมัคคุเทศก์จิ๋ว หรือไกด์ตัวน้อย เพื่อให้เยาวชนบนเกาะ สามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะล้านได้ และจะมีการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน และรัสเซีย ด้วยเช่นกัน จากนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรารักพัทยา ได้ขึ้นปราศรัย พร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากลุ่มเรารักพัทยา มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเมืองพัทยา และเกาะล้านมาอย่างต่อเนื่อง หลายโครงการได้เกิดขึ้นจนเป็นรูปร่างทั้ง นีโอพัทยา นีโอนาเกลือ และนีโอเกาะล้าน โดยที่เกาะล้าน ก็มีริเริ่มดำเนินการไปแล้วหลายอย่าง เช่น โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน การปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือหาดตาแหวน ศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน การพัฒนาจุดชมวิวหาดตาแหวน รวมถึงการปรับและขยายถนนข้ามไปหาดเทียน ต้องขอบคุณ พี่น้องประชาชนชาวเกาะล้าน ที่ร่วมกันเสียสละเพื่อการพัฒนาเกาะล้าน ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น มีการพัฒนาถนนบนเกาะล้านไปทั้งหมด 15 เส้นทาง เป็นถนนปูตัวหนอนเพื่อความสวยงาม ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นบนเกาะล้านนั้นยืนยันว่าเราทำจบแล้ว การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างเรียบร้อย แต่ก็ยังมีการโจมตีด้วยการตัดต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ มาเล่าสู่พี่น้องประชาชน แต่ความเป็นจริงเราได้ดำเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางนีโอเกาะล้าน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจกัน