เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ ภาค 6. ได้นัดอ่านคำพิพากษาคดี ที่ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ถูก คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ฟ้อง ตามที่มีผู้ร้องยื่นฟ้อง ว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยศาลอุทธรณ์ ภาค 6. ได้พิพากษายกคำร้อง โดยระบุว่านายกเทศมนตรีนครแม่สอด ไม่ได้กระทำผิดเลือกตั้ง ตามที่ถูกฟ้อง คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ ภาค 6. มีผลทำให้ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้กลับไปปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต่อไปทันที โดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ไปเมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตัดสินตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 6. นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีหนังสือแจ้งให้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กลับไปปฎิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต่อไปในทันที รายงานข่าวแจ้งว่า ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหาร กลุ่มคนรักแม่สอด จะได้เดินหน้าทำงานเพื่อพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอด ต่อไป ////////