ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Study Abroad) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี(University of Canterbury; UC) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจนิวซีแลนด์(RSU Joint Master Programs with University of Canterbury Business School)เรียนจบปริญญาโทใน 1 ปี Workshop ในไทย 3 เดือน และบินไปเรียนที่นิวซีแลนด์ 9 เดือน ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศซึ่งรวมถึงUniversity of Canterbury ของนิวซีแลนด์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ช่วยประหยัดค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนอีกทั้งยังได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะได้ Workshop 3 เดือนที่ประเทศไทย กับ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Study Abroad)บวกกับไปเรียนต่อที่University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์อีก 9 เดือน หลังเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยUniversity of Canterbury สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาธุรกิจ (MBus) ด้านการจัดการ MBus ในด้านการตลาด และระบบข้อมูลธุรกิจมหาบัณฑิต (MBIS)

คุณสมบัติผู้สมัครและจุดเด่นของหลักสูตร

• ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร1ปีเรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจาก University of Canterbury

•รับนักศึกษาจบปริญญาตรีทุกสาขาไม่จำเป็นต้องจบหรือมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

• ผู้ที่ไม่มีคะแนนสอบIELTS สามารถสมัครสอบโดยตรงกับทาง RSU Study Abroadได้

• การได้Workshop เทอม 1 ที่ไทยก่อนไปเรียนต่อเทอมที่เหลือที่ University of Canterbury ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัว และเพิ่มทักษะความรู้ทางด้าน Business ควบคู่กับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

• เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ

• มีโอกาสทำงาน Part-time ระหว่างไปเรียนต้อที่นิวซีแลนด์ได้ (ทำงาน Part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดเรียน และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม)

• มีโอกาสขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Post-Study Work Visa) ได้

มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ (University of Canterbury; UC) ตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของนิวซีแลนด์ ติด 1 ใน Top 100 ด้าน Business Schools ชั้นนำของโลก ที่ได้รับ "Triple Crown Accreditation" ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพจาก 3 องค์กรหลัก EQUIS, AACSB และ AMBA ในการประเมินคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ที่ได้รับคะแนน 5 ดาวในความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการสอน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Five-star ranking) โดย QS Worldwide University Ranking

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 (เริ่ม Workshop ที่ไทยเดือนกันยายน 2565) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โทร. 02-258-5159, 088-022-2701, 098-285-6114 หรือ www.rsustudyabroad.com