สัปดาห์พระเครื่อง / อ.ราม วัชรประดิษฐ์

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก วัดใหม่อมตรส มีการขุดค้นพบที่กรุเจดีย์เล็กในวัดใหม่อมตรส องค์พระจะมีพุทธลักษณะแตกต่างไปจากกรุเจดีย์ใหญ่โดยสิ้นเชิงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกประการคือ “เนื้อหามวลสาร”

ถ้ากล่าวถึงพระสมเด็จฯ ทุกคนมักคิดถึงพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามและพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมเป็นอันดับแรก และถ้ากล่าวถึงพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ทุกคนก็มักนึกถึงพระสมเด็จที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้าง ซึ่งจะมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม และขุดค้นพบที่กรุเจดีย์ใหญ่ แต่ความจริงแล้วยังมีพระสมเด็จที่ขุดค้นพบที่กรุเจดีย์เล็กที่วัดใหม่อมตรสอีกด้วย องค์พระจะมีพุทธลักษณะแตกต่างไปจากกรุเจดีย์ใหญ่โดยสิ้นเชิง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกประการคือ “เนื้อหามวลสาร” ที่ใช้สร้างองค์พระ

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ไสยาสน์

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก ถึงแม้จะมีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงแตกต่างไปจากพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุเจดีย์ใหญ่ แต่เนื้อหามวลสารเหมือนกันคือเป็นพระผงเนื้อขาว พอสรุปเหตุผลจากหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏได้ว่า ในการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมในครั้งนั้น เสมียนตราด้วงซึ่งเป็นต้นตระกูล “ธนโกเศศ” ได้อาราธนานิมนต์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ไปเป็นประธานในการสร้างและปลุกเสกพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมแล้วนำมาบรรจุในกรุเจดีย์ใหญ่ นอกจากนั้น ท่านยังได้สร้างพระเครื่องให้มีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงที่แตกต่างออกไป โดยมีเนื้อหามวลสารเดียวกันเพื่อบรรจุในกรุเจดีย์เล็กที่บรรจุอัฐิของตระกูลธนโกเศศเป็นการเฉพาะกิจ อันถือเป็นอานิสงส์ตามคตินิยมที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณอีกด้วย

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ขอบกระจก

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก สามารถแบ่งแยกพิมพ์ทรงได้ทั้งหมด 6 พิมพ์ คือ พิมพ์เจดีย์แหวกม่าน พิมพ์ฐานหมอนหรือพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน พิมพ์ปางประทับยืน พิมพ์สมาธิ พิมพ์ไสยาสน์ และพิมพ์ฐานคู่ ซึ่งแต่ละพิมพ์จะมีขนาดความกว้าง สูง และหนาใกล้เคียงกัน

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่

ในเบื้องต้นที่มีการแตกกรุเจดีย์เล็ก เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2506 ทางวัดใหม่อมตรสได้แจ้งให้ทางญาติโยมที่สร้างเจดีย์เล็กเพื่อบรรจุอัฐิของญาติไว้มาทำการรื้อถอน เพราะวัดต้องการบูรณะและจัดทำเสียใหม่ให้เป็นระเบียบ ซึ่งรวมถึงพระเจดีย์ของตระกูลธนโกเศศด้วย ปรากฏว่าเมื่อรื้อถอนเจดีย์นอกจากจะพบทรัพย์สินมีค่าที่ญาติโยมใส่ไว้ให้ผู้ตายแล้ว ยังได้พบพระเครื่องจำนวนมากหลากหลายพิมพ์ทรง แต่ก็ยังไม่เป็นที่สนใจของบรรดานักนิยมสะสมเพราะคิดว่าเป็นพระเครื่องโดยทั่วไป มีแต่ผู้มีศรัทธาในพระเครื่องเท่านั้นที่เช่าซื้อกันไปในราคาที่ถูกมากๆ จนเวลาผ่านเลยไปได้มีการวิเคราะห์ถึงเนื้อหามวลสารขององค์พระ กอปรกับคุณวิเศษที่ปรากฏประจักษ์แก่ผู้บูชาจนเป็นที่กล่าวขาน ทำให้พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์เล็ก ทั้ง 6 พิมพ์ทรงเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องเพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นพระกรุระดับยอดนิยมและนับว่าหาดูหาเช่ายากพอๆ กับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุเจดีย์ใหญ่เลยทีเดียว เพราะเป็นที่พิสูจน์กันแน่ชัดแล้วว่า เป็นพระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในคราวเดียวกับที่สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมซึ่งบรรจุในกรุเจดีย์ใหญ่ จึงกลายเป็นที่นิยมสะสมอย่างสูงเช่นเดียวกันครับผม

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์พระสมเด็จฯ

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ยืน

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน