เบียร์ ปรเมศวร์ เดินขอคะแนนเสียง ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม ชูสโลแกน Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น พร้อมชวนรับฟังปราศรัยใหญ่ วันนี้ 4 พ.ค. 2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 2 ได้ออกแนะนำตัวแก่ชาวบ้าน ที่ชุมชนเจริญสุขพัฒนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม โดยเข้าแนะนำตัวแก่ชาวบ้านรวมถึงเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆในเมืองพัทยา โดยมีการพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบาย ขอคะแนนเสียง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้ชูสโลแกน Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น มุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ 2.การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ 3.สานต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาที่ได้ดำเนิน การไปหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบนเกาะล้าน ที่นาเกลือการปรับภูมิทัศน์ชายหาด และ 4.การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี และการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ที่เราเป็นศูนย์กลาง EEC นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังปราศรัยใหญ่ของกลุ่มเรารักพัทยา ในวันที่ 7 พ.ค.2565 บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 17.30 -21.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการพัฒนา การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง