กระบี่ จัดมหกรรมกระบี่เมืองสีเขียว เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเต็มสูบ กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโอกาสการฉลองกระบี่ 150 ปี

วันที่ 4 พ.ค.65 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า พิธีเปิดมหกรรมกระบี่เมืองสีเขียว และกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ในแบบฉบับกระบี่ ในโอกาสฉลองการครบรอบ 150 ปี จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ก็จะมีมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร และความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ยังคงเน้นย้ำความสำคัญการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต ที่ครองใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพงศ์ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ทำการตลาดท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ กว่า 100 ราย ทำการเจรจาซื้อขายกันอย่างคึกคัก ในส่วนของมหกรรมกระบี่เมืองสีเขียว ได้มีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และลานอเนกประสงค์ อาคารเบียนเนเล่ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมสำคัญๆ จะมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเสวนาต่อยอดการท่องเที่ยว กระบี่เมืองสีเขียว” โดยผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมิติใหม่ของจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ได้เชิญ คุณกมลเนตร (อาย) เรืองศรี ดารานักแสดง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญการท่องเที่ยวสีเขียว และนอกนี้มีงานแสดงสินค้า บริการ และนิทรรศการกระบี่เมืองสีเขียว ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และนวัตกรรม องค์กรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG ปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน

ด้านนางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าสำหรับโครงการโรงแรมสีเขียว ทางสมาคมโรงแรมฯ ได้ริเริ่มโครงการมาเมื่อตั้งแต่ ปี พ.ศ.53 ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีโรงแรมที่เข้าร่วม กว่า 35 แห่ง มี 7 แห่งที่ได้รับรางวัลในระดับเอเชีย และจะผลักดันให้ทั้งจังหวัดเป็นโรงแรมสีเขียวต่อไป สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นตัวเลือกแรกที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพัก และหากว่าทุกโรงแรมเข้าร่วมโครงการ ก็จะทำให้สามารถลดปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมลงได้ ทั้งปัญหาเรื่องขยะ น้ำเสีย ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัด