เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ทำการพรรคพลังชล ต.แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ หัวหน้าพรรคพลังชล พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำกลุ่มเรารักชลบุรี นำคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกพรรค เข้าสักการะไหว้ "พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร" และศาลตายาย ภายในที่ทำการพรรคฯ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งพรรค 11 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกพรรค ซึ่งนโยบายของพรรคพลังชลยังคงยึดมั่นในการดูแลช่วยเหลือปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง สินค้าทางด้านการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการตามกิจกรรมของพรรคพลังชล ต่อไป สำหรับพรรคพลังชล มี รองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และนายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งพรรคพลังชลมีคำขวัญว่า "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นประชาชน" โดยมีฐานเสียงสำคัญในเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออก ต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นหัวหน้าพรรค และนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นเลขาธิการพรรค ในเวลาต่อมานายสนธยา ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังชล เนื่องจากได้รับกานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกเมืองพัทยา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วนนายพันธุ์ศักดิ์ พร้อมอดีต ส.ส. ในสังกัดพรรคพลังชล ยกเว้นนาง สุกุมล คุณปลื้ม ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและได้ย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ และจากการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตหัวหน้าพรรคพลังชล กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังชล อีกครั้งหนึ่ง ส่วนเลขาธิการพรรค ได้แก่ นายสุระ เตชะทัต อดีตโฆษกพรรค