"เบียร์" ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 พร้อมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เข้าหาเสียงกลุ่มพนักงานโรงแรมเผยเตรียมต้อนรับการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา เบอร์ 1 พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 1-6 ทั้ง 4 เขต ลงพื้นที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา เพื่อขอคะแนนเสียงกลุ่มคนโรงแรม ซึ่งโรงแรมในเครือรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ป ถือเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ถือเป็นสถานประกอบการโรงแรมที่ได้รับจัดกิจกรรมระดับชาติมาแล้วมากมาย จากนั้นนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา เบอร์ 1 พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 1-6 เขต 3 ได้ออกแนะนำตัวแก่ชาวบ้านชุมชนเขาตาโล รวมถึงเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆในเมืองพัทยา โดยมีการพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบาย ขอคะแนนเสียงจากประชาชน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ในเครือรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ป พร้อมชูนโยบาย 4 เป้าหมาย 15 นโยบายให้กับประชาชนได้รับฟังเพื่อพัฒนาเมืองพัทยา และลงพื้นที่พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 1-6 เขต 3 ลงพื้นที่ชุมชนเขาตาโล ซึ่งเป็นประชาชนพื้นบ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยามานาน ก็ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ และมีพื้นที่ค้าขายให้ชาวพัทยา รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะกลับมา ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคนพัทยาก็เตรียมความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่กลุ่มเรารักพัทยาจะตอบโจทย์ในการกิจกรรมทุกๆเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงการกำจัดขยะและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ