นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ เบอร์ 2 พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงพร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาและชี้แจงนโยบายกับผู้ประกอบการร่มเตียงและประชาชนที่มาพักผ่อน ในวันหยุดแรงงาน ที่ บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการร่วมเตียง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ เบอร์ 2 กล่าวว่า การลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนและผู้ประกอบการร่วมเตียงในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันหยุดวันแรงงาน ทำให้ได้เห็นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ผู้ประกอบการเริ่มมีรอยยิ้มจากการท่องเที่ยวที่กลับมา หลังที่ได้รับจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนและปัญหาที่ผู้ประกอบการร่วมเตียงต้องประสบไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่จอดรถสาธารณะที่ไม่เพียงต่อนักท่องเที่ยว ก้องน้ำสาธารณะที่ไม่มีบริการนักท่องเที่ยว ต้นไม้ที่ถูกโค่นทำให้ไม่มีร่มเงา และการจัดบริการรถสาธารณะรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณที่พื้นที่จอดรถมาชายหาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่ตัวเองตั้งใจไว้ ซึ่งเป็นนโยบายที่จะทำให้เมืองพัทยากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ 4 เปลี่ยน 10 สร้าง 1 ยั่งยืน ทั้งผลักดันให้ใช้กฎหมายพิเศษแก้วิกฤต ในทุกมิติ การให้บริการ One Stop Service พร้อมผลักดันพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเบอร์ 1 ของไทย และภูมิภาคเอเชีย ฟื้นฟูสร้างเศรษฐกิจ บูรณาการผังเมือง และระบบสาธารณูปโภค และสร้างพัทยาเมืองแห่ง Smart City สู่ Digital City ซึ่งหากคนพัทยาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงให้เลือกนายกเมืองพัทยาที่ชื่อนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 2