วันที่ 29 เม.ย.65 เพจ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า ... วันนี้คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มีฝนฟ้าคะนอง ฝน 30% ของพื้นที่ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 8-34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พายุฝนฟ้าคะนอง ฝน 30% ของพื้นที่
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร