25 เม.ย.65 นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร (กทม.) เปิดเผยถึงการรื้อถอนห้างบางลำพูสรรพสินค้า ว่า ห้างบางลำพูสรรพสินค้ามีปัญหาฟ้องร้องให้รื้อถอนกันมายาวนาน โดยเมื่อปี 2532 ศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทบางลำพูสรรพสินค้า จำกัด รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างเกินจากแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าของอาคารประสงค์จะทำการรื้อถอนเอง โดยเริ่มดำเนินการปี 2535 ครบกำหนดแล้วเสร็จปี 2536 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา พบว่าการรื้อถอนยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จึงได้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดให้เจ้าของอาคารดำเนินการตามกฎหมายมาโดยตลอด ปัจจุบันโครงสร้างอาคารเริ่มไม่แข็งแรง เนื่องจากขาดการบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการประสานกับเจ้าของอาคารให้เร่งดำเนินการรื้อถอนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าของอาคารยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมจัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการรื้อถอน โดยเบื้องต้นผู้รับเหมาได้เข้าเคลียร์พื้นที่ จัดเก็บขยะ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเริ่มรื้อถอนโครงสร้างหลักในวันนี้ (25 เม.ย.65) คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 8 – 12 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระนครจะติดตามการรื้อถอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป