สำนักการระบายน้ำกทม. รายงานเมื่อวันที่ 25 มี.ค.65 เวลา 08.00 น. พื้นที่กทม. มีฝนเล็กน้อยบริเวณเขตสวนหลวง พระโขนง บางนา ประเวศ จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศเหนือ แนวโน้มคงที่ ทั้งนี้ กลุ่มฝนดังกล่าวค่อยๆ ทยอยเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย ในทิศทางขึ้นทิศเหนือ