การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า พบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว กปน. ได้จัดให้บุคลากรคนดังกล่าวและผู้ที่ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังแล้ว โดยจะปิดให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและรับคำร้องเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ ในวันที่ 23 (ตั้งแต่ 12.00 น.) - 25 มีนาคม 2565 และเปิดให้บริการในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.