ตั้งแต่ 5 ทุ่มครึ่งถึงตี 3 ครึ่ง กปน.ขออภัยต้องเช็กหารอยรั่วในท่อประธาน การประปานครหลวง (กปน.) แจังว่า มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตั้งแต่คลองบางขี้เก้ง ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.30 - 03.30 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ • #ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ถึงถนนพระรามที่ 2 • #ถนนเพชรเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนพุทธมณฑล สาย 3 • #ถนนเอกชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางระแนะ ถึงถนนบางบอน 5 • #ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 • #ถนนบางแวก #ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา #ถนนกำนันแม้น • #ถนนพระรามที่ 2 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนแสมดำ (สุดเขต กปน.) การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android