วันนี้(20 มี.ค.2565)เวลา 18.08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัท ฯ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริษัทฯเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ จากนั้น ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว​ พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน เอสซีจี กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการบริษัทฯเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงอาคารเอสซีจี ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้งเอสซีจี “จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” นิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการ โซลูชั่นของธุรกิจในเครือ ฯ ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีเคมิคอลส์ เอสซีจีแพคเกจจิ้ง ธุรกิจร่วมทุน (คูโบต้า) กิจกรรมเพื่อสังคม และห้องแสดงสินค้าชุมชน แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๕๖เพื่อให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพา การนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ในนามบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ บริษัท ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ประดิษฐาน ณ บริเวณลานกลางอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง ๓ อาคารของเอสซีจี พร้อมทั้งอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูป“พระวชิระ”มาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว