พระกริ่งอวโลกิเตศวรเป็นวัตถุมงคลที่โบราณจารย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง

ในอดีตหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตร ลักษณ์ จ.ลำปาง, หลวงปู่คำบุ อุบลราชธานี, วัดโพธิ์แมน จีนนิกาย, วัดบวรนิเวศวิหาร ฯลฯได้เคยจัดสร้างพระกริ่งอวโลกิเตศวรไว้ มีประสบการณ์หลายอย่าง และมีราคาสูงมาก

"หม้อน้ำมนต์"อันที่จริงมีชื่อเรียกที่หลากหลายกันออกไป บ้างก็เรียก"ขันน้ำมนต์" บ้างก็เรียกโถน้ำมนต์ หรือบ้างก็เรียก"ครอบน้ำมนต์" แล้วแต่สะดวก หรือแล้วแต่รูปพรรณสัณฐานนั้นๆ แต่นัยก็ตรงกันคือ หมายถึงภาชนะที่ไว้สำหรับใส่หรือเก็บน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพมนต์ ไว้ที่แท่นบูชาพระ-บูชาเทพฯ, โต๊ะหมู่บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งสะดวกเมื่อต้องการทำการมงคลใดๆในบ้าน ก็อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์หรือเทพมนต์จากโถฯหรือครอบฯมาประกอบพิธีได้ ถือกันว่า ขันน้ำมนต์, โถน้ำมนต์, ครอบน้ำมนต์เป็นวัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ ทรงพลานุภาพอยู่ในตัวเอง

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ท่านถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ที่ได้รับความศรัทธาจากสาธุชนชาวไทย และลูกศิษย์ชาวต่างชาติอย่างท่วมท้น ท่านได้ศึกษาตำราพระเวทพุทธาคมและกรรมฐานจากสำนักต่างๆ และยังได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ อาทิ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาอาคมให้อย่างเต็มที่ อีกทั้งท่านเป็นนักพัฒนาทั้งทางด้านศาสนสมบัติ และศาสนาบุคคล ในทางสนับสนุนการเรียนการสอนพระภิกษุสามเณร ใหศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการศึกษาที่ดี ทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวนมากในแต่ละปี ในด้านศาสนสมบัติ ได้พัฒนาพระอุโบสถให้สวยงาม สร้างหอมหาปราบ พิพิธภัณฑ์ หอสวดมนต์ กุฏิอาสนะสงฆ์ให้สวยงาม จนได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวง

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นั้น เป็นที่นิยมอย่างมากในศิษย์ที่เคารพนับถือทั้งชาวไทยและต่างชาติ วัตถุมงคลท่านแต่ละรุ่นนั้นมีราคาสูงมาก เพราะเป็นที่นิยมของผู้สะสมพระเครื่อง เนื่องจากผู้นำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งในด้านเมตตา แคล้วคลาด คงกระพัน โดยวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นนั้นต้องได้รับการทำพิธีพุทธาภิเษกตามตำราของวัดประดู่ที่มีมาแต่โบราณทำให้วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมและเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมาย

ปี 2561 นี้ เพื่อเป็นการบูรณะวัดประดู่ ที่ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงให้สวยงาม และเพื่อเป็นการสร้างสาธารณะกุศลแก่วัดวาอารามที่หลวงพ่ออุปถัมถ์อย ท่านจึงได้จัดสร้างพระกริ่งอวโลกิเตศวร (กริ่งพระโพธิสัตว์) และบาตรน้ำพระพุทธมนต์ขึ้น เพื่อให้ศิษยานุศิษย์นำไปสักการะบูชา เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยได้เททองนำฤกษ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และประกอบพิธีหลอมชนวนและหล่อบาตรน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง

พระกริ่งอวโลกิเตศวร สร้าง เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะ เนื้อชนวน และชุดกรรมการเป็นต้น ส่วนบาตรน้ำมนต์ มีเนื้อสำริดโบราณ เนื้อไม้ส้มป่อย ซึ่งหายากยิ่งที่จะเอาไม้ส้มป่อยต้นขนาดใหญ่มาทำบาตรน้ำมนต์ โดยสืบตำรา จากหลวงพ่อยิ้ม วัดหนองบัว และเนื้อทองเหลือง วัตถุมงคลที่จัดสร้าง มีจำนวนน้อยและจำนวนจำกัด

ผู้สนใจและศรัทธาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โทร.034-772-299 ,092-5456590 ไลน์ Phramh555

กองทุนประกันวินาศภัย