(11 ม.ค. 2022) สือช่าไห่ (Shichahai) เปิดลานน้ำแข็งให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเล่น ซึ่งสือซ่าไห่ (Shichahai) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกรุงปักิ่งถึงสองแหล่งอย่างกู่โหลว (Gulou) และถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) โดยสือช่าไห่ (Shichahai) เป็นที่สถานที่ที่ผู้คนในปักกิ่งนิยมไปเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวมาหลายทศวรรษแล้ว และลานน้ำแข็งเปิดให้เข้าสองเขตด้วยกันคือ “เฉียนไห่” ในบริเวณทางตอนใต้ของทะเลสาบสือช่าไห่ (Shichahai) และ “โฮวไห่” ในบริเวณทางเหนือของทะเลสาบสือช่าไห่ (Shichahai)

“เฉียนไห่” และบริเวณทางทิศตะวันออกของ “โฮวไห่” เป็นพื้นที่ลานน้ำแข็งสำหรับเล่นสเก็ตทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไอซ์ไบค์ (Ice Bike) และสกูตเตอร์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเล่น ส่วนทางด้านตะวันตกของ “โฮ้วไห่” เป็นลานน้ำแข็งสำหรับเล่นสเก็ตความเร็ว เป็นสถานที่ให้เซียนกีฬาสเก็ตได้แสดงฝีมือ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ นักสเก็ตน้ำแข็งมือใหม่หรือนักสเก็ตน้ำแข็งระดับเทพก็สามารถค้นพบความสนุกของพวกเขาได้บนลานน้ำแข็งทะเลสาบสือช่าไห่ (Shichahai)

สือช่าไห่ (Shichahai) เป็นชื่อของทะเลสาบ และเมื่อแปลตามตัวอักษรจีนแล้วก็จะได้ความหมายว่า “ทะเลสิบวัด” เพราะมีวัดจำนวน 10 แห่งล้อมรอบทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบสือช่าไห่ (Shichahai) เป็นหนึ่งในต้นแบบของการออกแบบเมืองหลวง (Dadu) ในสมัยราชวงศ์หยวน ตามตำแหน่งของทะเลสาถูกเรียกขานในสมัยนั้นว่า “ไห่จื่อ” (Haizi) และจักรพรรดิของราชวงศ์หยวนได้กำหนดพื้นที่ทางตะวันออกของทะเลเป็นแกนกลางของเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นแกนหลักของการวางผังเมืองและระบบน้ำในชุมชนของเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

ปัจจุบัน ทะเลสาบสือช่าไห่ (Shichahai) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 336,000 ตารางเมตร ซึ๋งเป็นสถานที่ทะเลสาบแบบเปิดภายในกรุงปักกิ่ง และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไว้อย่างดีที่สุดในกรุงปักกิ่ง

การที่ได้อาศัยอยู่ใน “เมืองแห่งโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว” และประชาชนกรุงปักกิ่งมีความหลงใหลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬาประเภทกีฬาน้ำแข็งและหิมะแล้ว การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 ที่จะมาถึงนี้ถือเป็นเหมือนเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองสำหรับสำหรับพวกเขา