เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย พบที่อำเภอแม่สายถึง 16 ราย ตรวจ ATK เป็นบวก 159 ราย เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยัน RT-PCR R 26 ราย มาจากการสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 8 ราย อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 13 ราย สัมผัสในครอบครัว 5 ครอบครัว 5 ราย พบในพื้นที่ - อ.แม่สาย 16 ราย (ต.เวียงพางคำ 6 ราย, ต.โป่งงาม 4 ราย, ต.โป่งผา 2 ราย, ต.ศรีเมืองชุม 2 ราย, ต.แม่สาย 1 ราย, ต.บ้านด้าย 1 ราย) - อ.เมืองเชียงราย 6 ราย (ต.ดอยฮาง 2 ราย, ต.ริมกก 2 ราย, ต.รอบเวียง 1 ราย, ต.แม่ยาว 1 ราย) - อ.แม่ฟ้าหลวง 2 ราย (ต.เทอดไทย 2 ราย) - อ.แม่จัน 1 ราย (ต.แม่จัน 1 ราย) - รอรายงานการสอบสวน 1 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +0 ราย ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 159 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 84 ราย อ.พาน 24 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 15 ราย) จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65) ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) ในจังหวัด 819 ราย ต่างจังหวัด 78 ราย รวม 897 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 4,536 ราย ต่างจังหวัด 20 ราย รวม 4,556 ราย ด้านการรักษา ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 48 ราย กำลังรักษา 330 ราย รักษาหายสะสม 560 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 64 ราย กำลังรักษา 1,725 ราย รักษาหายสะสม 2,831 ราย เสียชีวิต ยอดสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) (RT-PCR) 7 ราย (ATK) 0 ราย