วันที่ 27 ม.ค.65 ที่บริเวณบึงศรีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ แกนนำกลุ่มราษฎรโขงชีมูล พร้อมชาวบ้านและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานได้กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการและการเปิดตัวแกนนำราษฎรโขงชีมูล ชุดใหม่ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยแกนนำ จากกลุ่มดึงดิน จ.อุดรธานี, กลุ่มขอนแก่นพอกันที, กลุ่มดาวดิน, ภาคีนักเรียนเคเคซี,กลุ่มโคราชมูฟเมนท์, กลุ่มอุบลปลดแอก, กลุ่มคบเพลิง, คณะราษฎรชัยภูมิ, กลุ่มกอผือรื้อเผด็จการ และกลุ่มอุดรพอกันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม โดยทุกคนมีแนวคิดร่วมกันในการรวมกลุ่มในชื่อราษฎรโขงชีมูล เพื่อให้มีพลัง มีอำนาจต่อรองกับนโยบายในระดับประเทศ

นายอรรถพล บัวพัฒน์ แกนนำกลุ่มราษฎรโขงชีมุล กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแรกของปีที่ที่คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมได้กำหนดจัดกิจกรรมในการที่ต้องการมาพบปะ พูดคุย แนะนำตัว ของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งการปรับขบวนที่สอดคล้องกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอย่างไร เป็นการให้ความรู้ เชิญชวนชาวบ้าน และการสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างชัดเจน สร้างคนเห็นด้วยให้เพิ่มขึ้น มุ่งเป้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง ไม่ยอมรับโครงสร้างการเมืองในปัจจุบัน การขับเคลื่อนของราษฎรโขงชีมูลจึงจะเน้นการลงชุมชนให้ความรู้การเมือง การปกครองกับชาวบ้าน

“การสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเดียวกัน พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เพราะต้องการให้พรรคการเมืองระดับใหญ่เป็นไม้เป็นมือในการหนุนการเคลื่อนไหว เราจึงมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูนโยบายยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่ยกเลิกการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งพรรคการเมืองใดมีนโยบายนี้เราจะสนับสนุน ต่อให้มี 10 พรรคเราก็สนับสนุนทั้ง 10 พรรค”