วันที่ 27 มกราคม 2565 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีเรือน้ำมันอับปางที่ จ.ชุมพร ว่า ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำรวจความเสียหายที่พื้นที่ อ.บางสะพาน ยังไม่พบความเสียหายจากเรือน้ำมันล่ม เนื่องจากระยะทางจากจุดเกิดเหตุที่เรือล่ม ถึงพื้นที่ อ.บางสะพาน กว่า 25 ไมล์ทะเล ก่อนถึงชายฝั่ง ที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห่างกว่า 100 ไมล์ทะเล ด้วยระยะทางไกลประกอบกับเกิดเหตุขึ้นหลายวัน แสงแดดกระทบผิวน้ำมันส่งผลให้เกิดการระเหยตัว ประกอบกับพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดชุมพร มีเกาะและอ่าวโค้งเว้า หากเกิดคราบน้ำมันไหลเป็นระยะทางไกล ลักษณะทางธรรมชาติดังกล่าวจะช่วยป้องกันคราบน้ำมันไม่ให้ไหลออกนอกพื้น ซึ่งสถานะการณ์ตอนนี้ ไม่น่ากังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม