จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพียง 128 ราย ด้านการฉีดวัคซีนมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,573,675 คน คิดเป็นร้อยละ 91 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (27 ม.ค.65) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเพียง 128 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 120 ราย อีก 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 4,709 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 1,442 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,210 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 208 ราย อาการหนัก (สีแดง) 24 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 202 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 33,747 ราย และรักษาหายแล้ว 32,072 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 132 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 2,365 ราย พบผู้มีผลบวก 380 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,573,675 คน คิดเป็นร้อยละ 91 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 290,184 คน คิดเป็นร้อยละ 88.56 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 143,117 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,140,374 คน คิดเป็นร้อยละ 89.05