เพจสสจ.ภูเก็ตได้โพสต์เฟสบุ๊คถึงสถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ตวันที่ 25 มกราคม 2565 (ระลอกเมษายน) เวลา 20.00นว่า​ ยอดเดิมยกมา(ในจ.) = 27,453 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 343 ราย​ ผู้ติดเชื้อรับกลับมา = 0 ราย​ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 0 ราย ผู้ติดเชื้อ ตปท.= 0 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 110 ราย​ ผู้ติดเชื้อT&G = 2 ราย​ ผู้ติดเชื้อรับจากตจว = 0 รายผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 327รายผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว = 0 ราย
เสียชีวิต = 1 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด=31,487ราย แบ่งเป็น​ติดเชื้อภายในจังหวัด=27,796 รายติดเชื้อโครงการฯกลับ=42 ราย​ ผู้ติดเชื้อรับจากตจว.=25 ราย​ ผู้ติดเชื้อลูกเรือตปท=19 รายผู้ติดเชื้อตปท.=28 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox= 2,717 รายผู้ติดเชื้อT&G = 902ราย

สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่ายทั้งหมด =28,011 ราย ครบ 14 วัน27,849 ราย​ Lab Error2 ราย
ส่งต่อ ตจว 10 ราย​ เสียชีวิต(สะสม) 150 ราย
คงพยาบาล 3,476 ราย

ผลตรวจ ATK อ.เมือง 361 ราย พบ 37 ราย อ.กะทู้ 33 ราย พบ 10 ราย​ อ.ถลาง 120 ราย พบ 6 ราย​ บนเรือ - ราย

CC = 343 ราย