จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ ทางเว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า

ตามที่ได้มี กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีกลุ่มเฟซบุ๊กใช้โลโก้ และชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ นั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า มีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ โดยมีการขายสินค้า ขายประกัน ขอรับเงินบริจาค ชักชวนให้เล่นการพนัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความขัดแย้งในสังคม ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ

โดยไทยรู้สู้โควิด ที่เป็นเพจหน่วยงานราชการ มีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารโรคโควิด 19 โรคและภัยสุขภาพ และการดำเนินงานของภาครัฐ จะเป็นในรูปแบบของเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งใช้ชื่อว่า ‘ไทยรู้สู้โควิด @thaimoph’ และจะมีเครื่องหมายถูกในพื้นวงกลมสีฟ้า หรือที่เรียกว่า Verified เพื่อยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว และได้รับการยืนยันให้เป็น Official

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กลุ่มเฟซบุ๊กที่ใช้โลโก้ และชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ โดยมีการขายสินค้า ขายประกัน ขอรับเงินบริจาค ชักชวนให้เล่นการพนัน เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ไม่ใช่กลุ่มของหน่วยงานราชการ หรือของรัฐแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข