กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจการเตรียมเปิดเรียนแบบ Onsite ปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่