นักไวรัสวิทยาคนดังของไทย เผยข้อมูลชุดแรก อาสาสมัครที่ได้เข็ม 3 ไฟเซอร์หลังฉีดเข็ม 2 สูตรซิโนแวค-ซิโนแวค ทิ้งห่างนานถึง 8-9 เดือน จะได้ผลดีไฟเซอร์กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิพุ่ง แต่เป็นความยากในการตัดสินใจ ในช่วงโอไมครอนกำลังรุกหนัก หากไม่รีบกระตุ้นจะกันโอไมครอนไม่อยู่ แต่ถ้ากระตุ้นเร็วไป ไฟเซอร์ก็ขึ้นได้ไม่เต็มที่ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 โดยระบุ "ข้อมูลชุดนี้น่าจะเป็นข้อมูลชุดแรกครับที่แสดงถึงภูมิคุ้มกันหลังเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer ที่ยาวนานไปถึง 4 เดือนว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้มากแค่ไหน ผลการศึกษาจากข้อมูลชุดนี้จากทีม University of Texas Medical Branch ระบุว่า ภูมิจากวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไวรัสโอมิครอน ลดลงจากค่าเฉลี่ยจุดสูงสุดที่ 1 เดือน หลังกระตุ้นที่ 336 ลงไปที่ 171 ที่ 4 เดือน คิดเป็นการลดลงประมาณ 2 เท่า แต่ระดับที่ 171 ของค่าแอนติบอดีถือว่าอยู่ในระดับสูงเพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี ทั้งนี้การที่ได้ภูมิระดับนี้ได้จำเป็นต้องมีข้อกำหนดสำคัญคือ ช่วงเวลาที่ได้รับเข็มกระตุ้นควรเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายไม่มีภูมิที่สูง จากการศึกษานี้อาสาสมัครได้รับเข็มที่ 3 หลังจากได้เข็ม 2 มานานถึง 8-9 เดือน โดยภูมิก่อนได้รับเข็มกระตุ้นมีน้อยมากคือ 65 ต่อสายพันธุ์ดั้งเดิม และ 13 ต่อโอมิครอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นเข็ม 3 ซึ่งจะเห็นว่า หลังได้เข็มกระตุ้น ภูมิพุ่งสูงขึ้น เป็น 1342 (20.6 เท่า) ต่อสายพันธุ์ดั้งเดิม และ 336 (25.8 เท่า) ต่อสายพันธุ์โอมิครอน เชื่อว่าถ้าการกระตุ้นในช่วงที่ภูมิไม่ต่ำ ค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นขึ้นมาได้อาจจะไม่สูงเท่า และ อยู่ไม่นานถึง 4 เดือนครับ ความยากของการตัดสินใจอยู่ตรงที่ถ้าไม่รีบกระตุ้น ภูมิจาก 2 เข็มก็เอาโอไมครอนไม่อยู่ แต่ถ้ารีบกระตุ้นเร็วเกินไป ภูมิจากเข็ม 3 ก็จะขึ้นได้ไม่เต็มศักยภาพและตกไว... สูตร Sv-Sv-PZ ที่ได้ภูมิที่สูงขึ้นมาได้ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ได้เข็มกระตุ้น PZ ร่างกายมีภูมิที่ไม่สูงมากที่จะรบกวนวัคซีนเข็ม 3 ครับ จึงทำให้เข็ม PZ ทำงานได้เต็มที่ https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.21.476344v1"