ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เผยว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้าง สถานี รฟม. สถานีรามคำแหง 34 สถานีคลองบ้านม้า อาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) และสถานีสัมมากร โดยได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศในส่วนของงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่นในการทำงานบนที่สูง

ส่วนงานวางรางรถไฟฟ้าและงานสถานียกระดับ ซึ่ง คปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองคนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine