ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (19 ม.ค.65) มีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 4 คน 1. พนักงานขับรถโดยสารรถปรับอากาศ สาย 204 เพศชาย อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 จำนวน 1 คัน คือ 1.1 รถโดยสาร หมายเลข 8 - 55123 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 13.15 น. วันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.50 น. วันที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 13.30 น.วันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.10 - 13.15 น. และวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 11.30 น.

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 204 เพศหญิง อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมทาราวิส โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 จำนวน 1 คัน คือ 2.1 รถโดยสาร หมายเลข 8 - 55123 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 13.15 น. วันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.50 น. วันที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 13.30 น.วันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.10 - 13.15 น. และวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 11.30 น.

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 76 เพศหญิง อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โดยทราบผลว่าเป็น ผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 จำนวน 1 คัน คือ 3.1 รถโดยสาร หมายเลข 5 - 44099 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.45 - 11.00 น.

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 36ก เพศชาย อายุ 23 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 16.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 36ก จำนวน 1 คัน คือ 4.1 รถโดยสาร หมายเลข 8 - 80541 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 19.40 น. วันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.40 - 20.00 น. และวันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.10 - 19.20 น.

ทั้งนี้เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ องค์การได้ พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป