วันที่ 19 ม.ค.2565 นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงองค์ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มี ส.ส.หลายคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องกักตัว ที่จริงแล้วเรื่ององค์ประชุมนั้น จำนวนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งมาประมาณ 28 เสียง แต่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อลาออก 2 คน เหลือ 26 คน ประธานสภา และรองประธานสภา อีก 3 คน เหลือ 23 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา วิปรัฐบาลช่วยกันตรวจสอบว่ามีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลคนใดต้องกักตัวหรือไม่ ซึ่งพบว่าต้องกักตัวประมาณ 20 คน โดยมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐประมาณ 5 คน พรรคประชาธิปัตย์ 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน และรัฐมนตรีบางคนอาจติดภารกิจ

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ มีร่างกฎหมายที่สำคัญของรัฐบาลหลายฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภา ทั้งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จึงคิดว่าส.ส.ทุกคนทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องมีสามัญสำนักที่ดีในการทำงานเรื่องกฎหมายและการเป็นองค์ประชุม

เมื่อถามว่าต้องเน้นย้ำกับตัวแทนพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ ในเรื่องวินัยของ ส.ส.ที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภา ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า วิปรัฐบาลได้ประชุมกันโดยเราไม่ได้กำชับอะไร แต่ให้วาระการประชุมของสภาฯว่ามีกฎหมายอะไรที่สำคัญเข้า เพื่อให้ ส.ส.แต่ละพรรคเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ส่วนเรื่องจะมาประชุมหรือไม่นั้น ท่านมาอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่

นายนิโรธ กล่าวอีกว่า เนื่องจาก วันนี้เป็นวันสำคัญที่มีประกาศพระบรมราชโองการในสภา แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งขอแสดงความยินดี และต้องขอขอบคุณ นพ.ชลน่าน ที่ได้แนะนำและสอนให้เข้าใจการทำงานให้เป็นไปตามกลไกและระบบ และทำให้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ นพ.ชลน่านแนะนำ