วันที่ 19 ม.ค.65 เวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้เชิญและอ่านพระบรมราชโองการ และมีส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ และข้าราชการเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้นำต้นลิ้นมังกรขอบเหลือง มามอบให้นพ.ชลน่าน เพื่อแสดงความยินดี

นอกจากนี้ ก็ยังมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง และน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา แสดงความยินดี ด้วย