ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ด่วนอำเภอแม่สอด ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ดูหลุมหลบภัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบของประเทศเมียนมาร์ ตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก