วันที่ 14 ม.ค.65 จังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการการระบาดโรคโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเท่าที่ผ่านมา พบมากที่สุดที่อำเภอคำชะอี 28 ราย (cluster บ้านห้วยทราย) อำเภอเมือง 22 ราย (วง 2-3 cluster หมอลำ) และอำเภอนิคมคำสร้อย 14 ราย (กระจายในหลายตำบล)อำเภอดอนตาล 1 ราย หว้านใหญ่ 1 รายและผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร รายงานข้อมูลการระบาดคลัสเตอร์บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี พบผู้ติดเชื้อรายแรกวันที่ 5 มกราคม 2565 จากการรวมกลุ่ม ชมหมอลำ,งานศพ,และงานแต่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุมโรค ถึงวันที่ 22 มกราคม 2565 ส่วนการควบคุมโรคที่ อ.คำชะอี มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการควบคุมโรค14 วัน จำนวน 97 ราย กระจายในทุกตำบล โดย cluster บ้านห้วยทราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 71 ราย กระจายในอำเภอคำชะอี 67 ราย อำเภอดอนตาล 2 ราย และอำเภอเมือง 2 ราย ซึ่งวันนี้ (14 มกราคม 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ออกเก็บแลปผู้สัมผัสเสี่ยง (HR) ที่บ้านห้วยทราย ครั้งที่ 2 (day5-7) อีกจำนวนประมาณ 150 ราย การระบาดในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการควบคุมโรค 14 วัน ทั้งหมด 33 ราย กระจายในทุกตำบล โดยพบมากที่สุดที่ ต.นิคมฯ จำนวน 15 ราย (งานสังสรรค์ปีใหม่) ,ตำบลโชคชัย10ราย (งานแต่งงาน,งานสังสรรค์) การระบาด ในเขตเทศบาลเมืองฯ มีclusterอยู่ระหว่างควบคุมโรค ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าฯผู้ป่วยสะสม 17ราย บริษัท NT TOT ผู้ป่วยสะสม 5 ราย ,พนักงานร้านกู๊ดวิว สะสม 11 ราย แม่ค้าตลาดพรเพชร สะสม 3 ราย นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยรายวันเกินกว่า 60 ราย ซึ่งผู้ป่วยกระจายในหลายพื้นที่ แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ และขอเชิญชวนชาวมุกดาหาร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร และ ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร (7-15 มกราคม 2565) และขอให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ตรวจคัดกรองด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง ส่วนสถานประกอบการต้องเข้มการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting