กรุงเทพมหานคร รายงานจำนวนผู้ป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 รวม 50 เขต - ที่อยู่ขณะป่วยอยู่ใน กทม. 566 ราย - ที่อยู่ขณะป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษารพ. ใน กทม. 200 ราย - อยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วย 16 ราย รวมทั้งหมด 766 ราย สำหรับ 10 อันดับเขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. จตุจักร 37 ราย 2. สวนหลวง 29 ราย 3. บางกอกน้อย 26 ราย 4. ประเวศ 25 ราย 5. สายไหม 24 ราย 6. บางพลัด 22 ราย 7. ธนบุรี 21 ราย 8. บางเขน 17 ราย 9. บางคอแหลม 15 ราย 10. คลองสาน 14 ราย ทั้งนี้ กทม.ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 50 เขต โดยเขตที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุดคือ เขตสะพานสูง 1 ราย