ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 13 ม.ค.65) รวม 108,313,948 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 13 มกราคม 2565 💉 ยอดฉีดทั่วประเทศ 542,689 โดส เข็มที่ 1 : 52,332 ราย เข็มที่ 2 : 128,885 ราย เข็มที่ 3 : 361,472 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,694,907 ราย (คิดเป็น 71.8% ของจำนวนประชากร) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 47,301,137 ราย (คิดเป็น 65.7% ของจำนวนประชากร) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 9,317,904 ราย (คิดเป็น 12.9% ของจำนวนประชากร) แหล่งข้อมูล : MOPH-IC