นักวิชาการชี้ตัวเลขตายยังสูงมากแม้จะฉีดวัคซีนกันแล้ว ห้ามประมาทเด็ดขาด ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 โดยระบุ Covid-19: Update อัตราการเสียชีวิตใน Real World ที่ S.Africa, Europe, Israel ข่าวร้ายสำหรับคนไม่ฉีดวัคซีน Wave Omicron ใน S. Africa วิ่งไปถึงระยะ 85% ของจุดสิ้นสุดแล้ว ทำให้ประมาณข้อมูลอัตราการตาย เมื่อสิ้นสุด Wave โดยประมาณได้แล้ว ผมทำตารางตัวเลขสรุปมาให้ด้วยครับ มีอัตราการตาย %Fully Vaccunated, %Booster ตัวเลขแต่ละประเทศ: S. Africa: เข้าปลาย Wave แล้ว อัตราการตาย 0.5%, วัคซีน 2 เข็มไป 27.6%, Booster แทบยังไม่ได้ฉีดเลย USA: อยู่กลาง Wave ตรงจุด Peak อัตราการตาย 0.33%, วัคซีน 2 เข็มไป 62.8%, Booster 23.5% UK: อยู่กลาง Wave เริ่มพ้นจุด Peak อัตราการตาย 0.12%, วัคซีน 2 เข็มไป 71.6%, Booster 54.0% France: อยู่กลาง Wave แถวๆ Peak อัตราการตาย 0.12%, วัคซีน 2 เข็มไป 80.4%, Booster 46.3% Spain: อยู่กลาง Wave อัตราการตาย 0.08%, วัคซีน 2 เข็มไป 82.0%, Booster 35.1% Italy: อยู่กลาง Wave อัตราการตาย 0.18%, วัคซีน 2 เข็มไป 74.9%, Booster 41.2% Israel: อยู่ต้น Wave อัตราการตาย 0.02%, วัคซีน 2 เข็มไป 66.3%, Booster 53.5% ข้อสังเกตสำคัญ: 1. ถ้าฉีดวัคซีนน้อย อัตราการตายอาจไปสูงได้ถึง 0.5% 2. อัตราการตายปรากฎที่ S.Africa ตอนการระบาดอยู่ที่ Peak ประมาณ 0.26% เท่านั้น พอมาถึงปลาย Wave เพิ่มเป็น 2 เท่า ดังนั้น ช่วงแรกๆก็จะดูตายน้อยให้ประมาทกัน ระบาดหนักๆ ก็ตายเยอะอยู่ดีครับ S.Africa เคลมว่าประชากรเขาอายุเฉลี่ยยังน้อย และมีภูมิจาก Wave ก่อนๆ มาก แต่อัตราการตายยังสูงระดับ 0.5% ครับ 3. Israel เพิ่งต้น Wave อัตราการตายต่ำมากระดับ 0.02% และเป็นแบบนี้หลายประเทศ ทำให้ประมาทกัน Israel มีความสามารถในการรักษาเก่งมากใน Wave ก่อน ที่นี่อีกสักระยะเราจะเห็นว่า ดีที่สุดที่เป็นไปได้กับ Omicron คือเท่าไหร่ครับ 4. S.Africa ถ้าเอากราฟผู้ติดเชื้อสีเทากับกราฟผู้เสียชีวิตสีแดงมาซ้อนกัน จะเห็นกว่า มี Delay ของ Peak การเสียชีวิตอยู่หลัง Peak การติดเชื้ออยู่กว่า 3 สัปดาห์ นั้นแปลว่าประเทศต่างๆตอนนี้อัตราการตายที่เห็นยังต่ำเกินจริงๆ เดี๋ยวจะสูงขึ้น 5. USA กว่าจะจบ Wave อัตราการตายคงขึ้นไปมากกว่า 0.5% และน่าจะตายอีกหลายแสนคน ณ ปัจจุบัน ตัวเลขอัตราการตายจาก Omicron ยังสูงมากนะครับแม้มีวัคซีนกันแล้ว ก็ระดับ 0.1-0.2% ถ้าวัคซีนน้อยก็ 0.5% สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ที่ระดับแค่ 0.0058% มาก เราห้ามประมาทห้ามดูเบา Omicron เด็ดขาดครับ แม้ประเทศไทยเราจะเก่งกว่ายุโรปมาก อาจคาดหวังอัตราการตายระดับ 0.1% ได้ ถ้า Wave เล็ก 500,000 ก็ตาย 500 แต่ถ้า Wave ใหญ่ 20 ล้าน ก็ตาย 20,000 ถ้าเราอยากช่วยชีวิตคนนับหมื่นคน ต้องช่วยกันปิด Omicron ให้เร็วครับ ห้ามประมาท และอย่า Herd Immunity เด็ดขาด